Znajdź nas na Facebook'u
Język:
Logo Stowarzyszenia RAZEM
ZSI > ZSI

ZSI

Od 30.03.2014 jesteśmy pod adresem:
www.zs6.wroc.pl

Zespół Szkół Integracyjnych
54-438 Wrocław
ul. Nowodworska 70-82
Tel. 357-31-71 lub 373-61-32
Fax. 357-31-71
e-mail: sekretariat@zsi.wroc.plW Zespole Szkół Integracyjnych funkcjonują następujące szkoły:

 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX

Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi nr IV

Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi

Gimnazjum nr 51

Szkoła Podstawowa Intergracyjna nr 103

Gimnazjum Integracyjne nr 54

Zespół Szkół Integracyjnch funkcjonuje wg założeń integracyjnego systemu kształcenia i zasad integracji społecznej, uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, jest im przyjazny. Wspólna edukacja przygotowuje uczniów niepełnosprawnych do akty­wnego funkcjo­nowania w życiu społecznym, a pozostałym uczniom umożliwia poznanie potrzeb niepełnosprawnych kolegów.

Wszyscy uczniowie wspólnie uczestniczą w wybranych zajęciach edukacyjnych, w uroczystościach i imprezach szkolnych, w pracach samorządu, wszyscy uczą się też języka miganego. Wszyscy mogą rozwijać swe zainteresowania i pasje poprzez udział w:

 • zajęciach sportowych,
 • zespole dziennikarskim,
 • kole teatralnym,
 • kołach przedmiotowych,
 • wolontariacie i organizacjach pozarządowych.

W Zespole szczególną opieką otacza się uczniów niepełnosprawnych, którzy na zaję­ciach rewalidacyjnych zdobywają umiejętności pokonywania barier przeszkadzających w poru­szaniu się i słyszeniu. Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do prowa­dzenia zajęć, także z uczniami o szczegól­nych potrzebach edukacyjnych.

Zespół Szkół posiada:

 • gabinety przedmiotowe i terapeutyczne z pomocami dydaktycznymi,
 • w pełni wyposażoną pracownię językową,
 • pracownie informatyczne z dostępem do internetu,
 • centrum informacji naukowej z dostępem do internetu,
 • centrum multimedialne,
 • świetlicę dla uczniów gimnzazjum,
 • czytelnię i bibliotekę z bogatym księgozbiorem,
 • sale do zajęć sportowych, siłownię (sprzęt do rehabilitacji osób niepełno­spraw­nych) i boisko,
 • windę dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kontakt

 
 
Comenius


ZSI © 2006-2011